Xem tử vi 2018

Quý Mão

115 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Quý Mão nữ mệnh năm 1903

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: