Xem tử vi 2018

Quý Tỵ

125 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ nữ mệnh năm 1893

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: