Xem tử vi 2018

Quý Tỵ

125 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ nam mệnh năm 1893

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: