Xem tử vi 2018

Tân Hợi

107 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Tân Hợi nữ mệnh năm 1911

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: