Xem tử vi 2018

Tân Mão

127 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Tân Mão nữ mệnh năm 1891

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: