Xem tuổi hợp nhau

Nam Canh Tí 1960 và Nữ Ất Tỵ 1965 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Canh Tí
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Ất Tỵ
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Canh - Thiên can người ấy : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tý - Địa chi người ấy : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Tốn - Cung người ấy : Tốn => Ngũ Quỷ (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10