Xem tuổi hợp nhau

Nam Mậu Tuất 1958 và Nữ Quý Mão 1963 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Mậu Tuất
Mệnh: Bình địa Mộc
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Quý Mão
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Mộc - Mệnh người ấy : Âm Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Mậu - Thiên can người ấy : Quý => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tuất - Địa chi người ấy : Mão => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Tốn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 7/10