Xem tuổi hợp nhau

Nam Nhâm Dần 1962 và Nữ Đinh Mùi 1967 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Dần
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Mùi
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Kim - Mệnh người ấy : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dần - Địa chi người ấy : Mùi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10