Xem tuổi hợp nhau

Nam Nhâm Tuất 1982 và Nữ Đinh Mão 1987 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Nhâm Tuất
Mệnh: Đại hải Thủy
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Đinh Mão
Mệnh: Lư trung Hỏa
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thủy - Mệnh người ấy : Âm Hỏa=> Tương khắc

Về Thiên can

Thiên can bạn : Nhâm - Thiên can người ấy : Đinh => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tuất - Địa chi người ấy : Mão => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Ly - Cung người ấy : Tốn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 6/10