Xem tuổi hợp nhau

Nữ Bính Tuất 2006 và Nam Tân Mão 2011 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Tuất
Mệnh: Ốc Thượng Thổ
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Tân Mão
Mệnh: Tùng bách mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Thổ - Mệnh người ấy : Âm Mộc=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tuất - Địa chi người ấy : Mão => Lục hợp

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Khôn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6/10