Xem tuổi hợp nhau

Nữ Kỷ Hợi 1959 và Nam Giáp Thìn 1964 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Kỷ Hợi
Mệnh: Bình địa Mộc
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Giáp Thìn
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người ấy : Giáp => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi bạn : Hợi - Địa chi người ấy : Thìn => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Khôn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10