Xem tuổi hợp nhau

Nữ Tân Sửu 1961 và Nam Bính Ngọ 1966 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Tân Sửu
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Tuổi người ấy

Năm: Bính Ngọ
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Tân - Thiên can người ấy : Bính => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Sửu - Địa chi người ấy : Ngọ => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Chấn - Cung người ấy : Khôn => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 4/10