Xem tử vi 2016

Ất Mão

41 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Ất Mão nữ mệnh năm 1975

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí