Tháng 01 năm 2021
20
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ
Tháng Tân Sửu
Ngày Mậu Thìn
00 : 33 : 25
Tháng Mười Hai
8
Năm Tân Sửu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)