Tháng 04 năm 2019
19
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Mậu Thìn
Ngày Bính Tuất
03 : 23 : 28
Tháng Ba
15
Năm Kỷ Hợi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)