Tháng 11 năm 2021
29
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Mão (Hắc Đạo)
Tháng Kỷ Hợi
Ngày Tân Tỵ
06 : 00 : 44
Tháng Mười
25
Năm Tân Sửu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.