Tháng 12 năm 2018
15
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Thân (Hắc Đạo)
Tháng Giáp Tí
Ngày Tân Tỵ
15 : 48 : 22
Tháng Mười Một
9
Năm Mậu Tuất

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)