Tháng 06 năm 2019
24
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Tuất (Hắc Đạo)
Tháng Canh Ngọ
Ngày Nhâm Thìn
20 : 17 : 55
Tháng Năm
22
Năm Kỷ Hợi

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu