Tháng 02 năm 2023
04
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Tỵ (Hắc Đạo)
Tháng Giáp Dần
Ngày Quý Tỵ
09 : 07 : 57
Tháng một
14
Năm Quý Mão

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.