Tháng 06 năm 2021
21
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai

Giờ Hợi (Hắc Đạo)
Tháng Giáp Ngọ
Ngày Canh Tí
22 : 47 : 11
Tháng Năm
12
Năm Tân Sửu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)