Tháng 11 năm 2019
12
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Tuất (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Hợi
Ngày Quý Sửu
20 : 01 : 16
Tháng Mười
16
Năm Kỷ Hợi

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.