Tháng 12 năm 2023
03
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Quý Hợi
Ngày Ất Mùi
04 : 51 : 03
Tháng Mười
21
Năm Quý Mão

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.