Tháng 09 năm 2021
18
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Đinh Dậu
Ngày Kỷ Tỵ
17 : 06 : 18
Tháng Tám
12
Năm Tân Sửu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.