Tháng 04 năm 2020
07
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ
Tháng Canh Thìn
Ngày Canh Thìn
23 : 16 : 49
Tháng Ba
15
Năm Canh Tí

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.