Tháng 10 năm 2018
20
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Bảy

Giờ Tuất (Hắc Đạo)
Tháng Nhâm Tuất
Ngày Ất Dậu
19 : 21 : 52
Tháng Chín
12
Năm Mậu Tuất
Ngày phụ nữ Việt Nam

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.