Tháng 02 năm 2023
04
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Tỵ (Hắc Đạo)
Tháng Giáp Dần
Ngày Quý Tỵ

Tháng một
14
Năm Quý Mão

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.