Tháng 08 năm 2020
10
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai

Giờ Dậu (Hoàng Đạo)
Tháng Quý Mùi
Ngày Ất Dậu

Tháng Sáu
21
Năm Canh Tí

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.