Tháng 09 năm 2021
18
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Đinh Dậu
Ngày Kỷ Tỵ

Tháng Tám
12
Năm Tân Sửu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.