Tháng 06 năm 2021
21
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Hai

Giờ
Tháng Giáp Ngọ
Ngày Canh Tí

Tháng Năm
12
Năm Tân Sửu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.