Tháng 06 năm 2020
05
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu

Giờ Dậu (Hoàng Đạo)
Tháng Tân Tỵ
Ngày Kỷ Mão

Tháng Tư
14
Năm Canh Tí
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và cũng là ngày môi trường thế giới

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.