Tháng 09 năm 2018
21
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Thân (Hoàng Đạo)
Tháng Tân Dậu
Ngày Bính Thìn

Tháng Tám
12
Năm Mậu Tuất

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.