Tháng 10 năm 2022
01
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Hợi (Hoàng Đạo)
Tháng Canh Tuất
Ngày Đinh Hợi

Tháng Chín
6
Năm Nhâm Dần

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.