Tháng 07 năm 2018
17
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Kỷ Mùi
Ngày Canh Tuất

Tháng Sáu
5
Năm Mậu Tuất

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.