Tháng 11 năm 2021
29
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Thìn (Hoàng Đạo)
Tháng Kỷ Hợi
Ngày Tân Tỵ

Tháng Mười
25
Năm Tân Sửu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.