Xem tử vi 2016

Ất Mão

41 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Ất Mão nam mệnh năm 1975

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí