Xem tử vi 2016

Ất Sửu

31 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Ất Sửu nữ mệnh năm 1985

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tỵ, Dậu

Kỵ tuổi: Thìn, Mùi, Tuất