Xem tử vi 2016

Bính Dần

90 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nữ mệnh năm 1926

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: