Xem tử vi 2016

Bính Dần

90 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mệnh năm 1926

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: