Xem tử vi 2016

Bính Tí

20 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Giản hạ Thủy - Nước khe suối

Xem tử vi tuổi Bính Tí nữ mệnh năm 1996

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Ngũ Mộ: hao tiền tốn của

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu