Xem tử vi 2016

Đinh Dậu

59 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nam mệnh năm 1957

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Sửu, Tỵ

Kỵ tuổi: Tí, Mão, Ngọ