Xem tử vi 2016

Đinh Mão

29 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mệnh năm 1987

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Ngũ Mộ: hao tiền tốn của

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí