Xem tử vi 2016

Đinh Tỵ

39 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ nam mệnh năm 1977

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dậu, Sửu

Kỵ tuổi: Thân, Hợi, Dần