Xem tử vi 2016

Giáp Tí

32 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Giáp Tí nữ mệnh năm 1984

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu