Xem tử vi 2016

Giáp Tí

32 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Giáp Tí nam mệnh năm 1984

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu