Xem tử vi 2016

Kỷ Hợi

57 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi nữ mệnh năm 1959

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Mão, Mùi

Kỵ tuổi: Dần, Tỵ, Thân