Xem tử vi 2016

Kỷ Tỵ

27 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ nữ mệnh năm 1989

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dậu, Sửu

Kỵ tuổi: Thân, Hợi, Dần