Xem tử vi 2016

Mậu Thìn

88 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mệnh năm 1928

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: