Xem tử vi 2016

Mậu Thìn

28 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mệnh năm 1988

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Ngũ Mộ: hao tiền tốn của

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu