Xem tử vi 2016

Nhâm Dần

54 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nữ mệnh năm 1962

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi