Xem tử vi 2016

Nhâm Dần

54 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nam mệnh năm 1962

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thiên Tinh: bị thưa kiện, thị phi

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi