Xem tử vi 2016

Nhâm Ngọ

14 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Dương liễu mộc - Gỗ dương liễu

Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mệnh năm 2002

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão