Xem tử vi 2016

Nhâm Thân

84 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kiếm phong Kim - Vàng chuôi kiếm

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân nam mệnh năm 1932

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ