Xem tử vi 2016

Quý Sửu

43 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Quý Sửu nữ mệnh năm 1973

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tỵ, Dậu

Kỵ tuổi: Thìn, Mùi, Tuất