Xem tử vi 2016

Tân Hợi

45 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Tân Hợi nữ mệnh năm 1971

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Mão, Mùi

Kỵ tuổi: Dần, Tỵ, Thân