Xem tử vi 2016

Tân Tỵ

15 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Bạch lạp Kim - Vàng sáp ong

Xem tử vi tuổi Tân Tỵ nam mệnh năm 2001

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Dậu, Sửu

Kỵ tuổi: Thân, Hợi, Dần