Xem tử vi 2017

Đinh Mùi

110 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mệnh năm 1907

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: