Xem tử vi 2017

Đinh Mùi

110 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi nam mệnh năm 1907

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: