Xem tử vi 2017

Giáp Thìn

113 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nam mệnh năm 1904

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: