Xem tử vi 2017

Kỷ Mùi

98 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mệnh năm 1919

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: