Xem tử vi 2017

Kỷ Sửu

128 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu nữ mệnh năm 1889

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: