Xem tử vi 2017

Bính Dần

91 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mệnh năm 1926

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: