Xem tử vi 2017

Bính Tuất

71 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Ốc Thượng Thổ - Đất nóc nhà

Xem tử vi tuổi Bính Tuất nữ mệnh năm 1946

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi