Xem tử vi 2017

Canh Dần

7 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nữ mệnh năm 2010

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi