Xem tử vi 2017

Canh Tuất

107 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nữ mệnh năm 1910

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: