Xem tử vi 2017

Đinh Mão

90 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mệnh năm 1927

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: