Xem tử vi 2017

Giáp Thìn

113 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nữ mệnh năm 1904

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: