Xem tử vi 2017

Giáp Tí

93 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Giáp Tí nữ mệnh năm 1924

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: