Xem tử vi 2017

Kỷ Sửu

128 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mệnh năm 1889

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: