Xem tử vi 2017

Mậu Thìn

89 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nam mệnh năm 1928

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: